Program IV JoomlaDay wypełnią przede wszystkim prezentacje doświadczonych praktyków, specjalistów Joomla - administratorów, programistów, projektantów, wystąpienia gości specjalnych oraz dyskusje wokół ważnych spraw polskiej społeczności użytkowników Joomla i środowiska biznesowego. Tematyka prezentacji będzie się koncentrować wokół 12 kluczowych problemów stosowania Joomla.

Prezentacje w Dniu Biznesu zostaną dobrane tak, aby usatysfakcjonować profesjonalistów i przedsiębiorców. Ale to nie tematyka i treści prezentacji zdecydują o charakterze tego dnia, ale cztery kluczowe punkty programu Dnia.

Prezentacje w Dniu Społeczności będą się koncentrować głównie wokół problemów administrowania serwisami. Ale to nie tematyka i treści prezentacji zdecydują o charakterze tego dnia, ale trzy kluczowe punkty programu.

Przedstawiamy finalną wersję agendy IV JoomlaDay Polska.